Friplass - søknadsfrist 15. september

Friplass - søknadsfrist 15. september

Visste du at kulturskolen har ei friplassordning? Friplass blir tildelt etter søknad, og gjeld for eit skoleår om gangen.

Du kan søkje om friplass ved Ålesund kulturskole når husholdninga si samla netto skattbare inntekt er inntil kr 424 600.

Skatteoppgjør frå siste år må leggjast ved søknaden. Eventuelle endringar i situasjonen etter dette må dokumenterast. 

Du kan søkje om friplass digitalt eller sende søknad med vedlegg på e-post til kulturskolen@alesund.kommune.no.

SØKNADSSKJEMA FOR FRIPLASS 2022-23 (DOCX, 671 kB)

Til toppen