Nye betalingssatsar frå 1. januar 2022

Nye betalingssatsar frå 1. januar 2022

@Pexels  Kommunestyret har vedteke å justere betalingssatsane i kulturskolen frå 1. januar 2022. Etter at satsane har "stått stille" sidan 1.8.20 har satsane no vorte auka med ca. 5 %.

Ordningane med søskenmoderasjon og friplassar er vidareført. 

Kontingenten for ein ordinær elevplass har auka frå kr. 1 750 til kr 1 840 pr. semester, og elevkontingenten for gruppeundervisning er no kr 1 365.

Det blir gitt 20 % søskenmoderasjon slik: Den første elevplassen (barn 1) full pris, den/dei neste 20 % redusert kontingent. Det blir gitt søskenmoderasjon på ein kontingent pr. elev. Føresetnaden for å få moderasjon er at elevplassane må vere registrert på same betalar. 

Sjå fullstendig oversikt over betalingssatsane i kulturskolen her: Framsikt

Til toppen