Musikkterapi

Musikkleik er et tilbud der vi leker med toner, rytmer, ord, kropp, sinn og hverandre! Her får elevene utfolde seg i et sosialt og musikalsk samspill! Når vi synger, spiller, danser, lytter og improviser sammen får elevene erfaringer med å tilpasse seg til fellesskapet. Når vi deler musikalske opplevelser med hverandre utvikler elevene sin musikalske forståelse og identitet!

Musikkleik passer for barn og ungdom som har psykisk utviklingshemming eller andre spesielle behov. Tilbudet foregår i gruppe sammen med andre elever, eller som individuelt tilbud. Musikkleik er et godt utgangspunkt for elever som ønsker å lære seg å spille et instrument (se tilpasset instrumentopplæring). Det kan legges til rette for at elevene får prøve ulike instrumenter.