Teater

Undervisninga i teater bygger på ein grunnleggande «plattform»: det skal være ei faglig utvikling, der teateropplæringa utfyller dei grunnleggande elementa. Stikkord er: tryggheit, tore å bli sett og høyrt, samarbeid, fiksjonsbevisstheit, kreativitet, karakterjobbing, tekstarbeid og formidling.


Lærere

Til toppen