123-Klang

123-tilbudet er retta mot barn på 1. - 3. trinn, og har fokus på sang. Undervisninga foregår i SFO-tida og på den skolen der elevane høyrer til. 

Det må være tilstrekkeleg mange søkjarar på same skole for at tilbodet skal bli sett i gong.

Lærarar