Aktuelt

 Ålesund kulturskole søker treblåslærar som skal undervise primært på klarinett og saxofon. Stillinga er eit vikariat i (inntil) 80 % stilling skoleåret 2022/23, men kan bli gjort fast. Stillinga kan ev. bli utvida med t.d. dirigentteneste. 

 

Vi planlegg eit nytt tilrettelagd teatertilbud frå hausten av, eit tilbod som rettar seg mot ungdom med funksjonsnedsetting i alderen 13 - 20 år. Om vi får nok påmeldte, startar vi opp!

dersom du

  • ønsker å seie opp elevplassen din i kulturskolen,
  • står på venteliste og ønsker å oppretthalde søknaden din eller
  • har permisjon og ønsker å starte opp igjen til hausten.

7. og 8. mai vil Ålesund strykekvartett og Robert Coates framføre hans Keltiske messe for orgel og strykekvartett. På programmet står også urframføring av Kristian Skårbrevik sin strykekvartett og E. J. Moeran Strykekvartett nr. 1 i a-moll. 

Takk til alle for fantastisk innsats under Rampelys! Dei hundre aktørane på scenen og i orkestergrava formidla akkurat det vi håpa på: Rampelys – ein musikal om det å leve ut draumen sin. Ein musikal som fortel dei unge si historie. Det handlar om å kjempe for det ein brenn for.

 

 Kommunestyret har vedteke å justere betalingssatsane i kulturskolen frå 1. januar 2022. Etter at satsane har "stått stille" sidan 1.8.20 har satsane no vorte auka med ca. 5 %.

Ordningane med søskenmoderasjon og friplassar er vidareført. 

Vil du vere med å skape gode møte mellom elevar og kunst?

Ålesund kommune ønsker å vidareutvikle sitt lokale DKS-tilbod, og oppfordrar profesjonelle kunstnarar til å sende inn forslag til prosjekt som skal ut på turné til skolane våre i skoleåret 2022/23.

 3. - 6. februar er det igjen klart for kammermusikkfestival! Årets festivalartist er den verdenskjent pianolegenden Itamar Golan, som medvirker i 5 av konsertene. Og selvfølgelig er Ålesund strykekvartett, bymusikantene våre, sentrale også i årets festival.

I år har Ålesund strykekvartett invitert skodespelar Viggo Solum med på turné. Målgruppa for Eventyrlege Beethoven er elevar på 1. - 4. trinn , og før jul fekk 11 ulike skolar besøk og eit tjuetals konsertar vart gjennomførte. Det blir ein ny skoleturné i løpet av våren.  

 

 

  I år er det 40 år sidan Ålesund ballettskole vart etablert, og det skal sjølvsagt feirast! Det blir stor jubileumsforestilling på Parken kulturhus 26. og 27. november. Fleire tidlegare elevar er inviterte både til å koreografere og danse under forestillinga, som har fått tittelen Ruby.

Til toppen