Aktuelt

Plakat, to jenter imed nisselue

Tradisjonen tro set Jugendteateret opp Per Aspelin sin julemusikal Putti Plutti Pott på Parken kulturhus før jul. Det er berre ein av dei mange konsertane og arrangementa som kulturskolen byr på. Det blir små og store arrangement rundt omkring i heile Ålesund i adventstida.

Plakat for konsert 16. desember med teikning av billedkunstelev Emely Andersen

I desse dagar bugnar det med annonsar for konsertar og arrangement kvar einaste dag. Fram mot siste skoledag før jul, 21. desember, er det ei rekkje aktivitetar også for og med kulturskoleelevane våre. Følg med på Facebooksida vår for å finne meir informasjon om arrangementa. (Elevar og føresette får også informasjon på e-post.)

Notelinjer i bue med G-nøkkel og teksten Ålesund kulturskole 50 år

I år feirar vi at det er 50 år sidan Ålesund kommunale musikkskole vart etablert. Frå å vere ein rein musikkskole i 1972 har det skjedd ei utvikling der vi i dag også har tilbod innafor dans, teater og visuell kunst. Under kulturskoleparaplyen finn vi også andre aktivitetar som Fargespill Ålesund, sjakk og Ålesund strykekvartett.

Plakat, blå bakgrunn, fire dansere som står på ei skattekiste

Skattekisten er tittelen på årets haustens store danseforestilling. Dette er ein av dei 50 jubileumsarrangementa kulturskolen har i år. Her har dansarane gått i tospann med kunstelevane våre, slik at det blir danseforestilling i storsalen og utstilling med kunstelevane oppe i foajeen.

Plakat

Det første arrangementet i jubileumsserien er Ålesund symfoniorkester sin konsert med unge solistar søndag 23. oktober, sjølv om vi tjuvstartar litt med Fargespill Ålesund dagen før, 22. oktober. Ei rekkje noverande og tidlegare elevar ved kulturskolen, skal vere med på konserten med ÅSO den 23.

Plakat, fargerik med et bilde av en stor gjeng unge

Velkomen til den mest fargerike og energiske opplevinga denne hausten! Laurdag 22. oktober klokka 15.00 og kl. 18.00 står om lag 70 fargespelarar frå 20 ulike nasjonalitetar saman med eit stjernelag av musikarar på scena i Parken kulturhus! 

Sjakkbrikke (bonde)

Ålesund kulturskole har tilbod om sjakkundervisning på kveldstid på Tennfjord skule onsdagar kl. 18.00 - 20.00.

Sedler stikker ut av ei lommebok

Visste du at kulturskolen har ei friplassordning? Friplass blir tildelt etter søknad, og gjeld for eit skoleår om gangen.

Du kan søkje om friplass ved Ålesund kulturskole når husholdninga si samla netto skattbare inntekt er inntil kr 424 600.

Jente med briller og nisselue

Vi startar opp eit nytt tilrettelagd teatertilbud som rettar seg mot ungdom med funksjonsnedsetting i alderen 13 - 20 år. Øvingane blir på Jugendteateret måndag kl. 17.00 - 18.30. 

Korktavle med gul lapp med tegning av ei lyspære

dersom du

Til toppen