Ingen endringar i betalingssatsane i 2023!

Mynter og sedler - Klikk for stort bilete @Pexels

Trass stram økonomi har kommunestyret vedtatt å styrke kulturskolen sitt budsjett i 2023. Eit av dei viktigaste tiltaka er at betalingssatsane ikkje blir auka, dvs. dei blir behalde på 2022-nivå.

Det blir innført to søknadsrunder for friplassar, 15. januar i tillegg til 15. september. Også ordninga med søskenmoderasjon blir vidareført.

Artikkelliste

Viser 1-10 av 22 artikler, side 1 av 3