Nytt tilbod på Nordøyane - på Harøya!

Etter haustferien startar vi opp eit tilbod i visuell kunst på Harøy skule. Målgruppa er elevar på 5. - 7. trinn, og undervisninga blir måndagar kl. 14.30 - 16.00. Har dy lyst til å melde deg på? Søk her!

Dersom det er (nok) interesse for det, startar vi også opp ei gruppe for flyktningar (vaksne/barn).