Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke alesundkulturskole.no. Derfor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tiltak for å støtte tilgjengelegheit

Vi skal:

  • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
  • Følge krava i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Oppretthalde og vidareutvikla ein tilgjengeleg nettstad.

Dette jobbar vi med

Vårt mål er å gjere innhaldet så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar:

  • Tekstane skal ha god struktur som er lett å navigere i, og dei skal skrivast i eit klart og tydeleg språk.
  • Når vi bruker bilde og grafikk skal vi sjå til at informasjonen òg blir forklart for brukarar som ikkje kan sjå.
  • Når vi bruker video eller lydopptak skal den være teksta, og når vi bruker lyd skal innhaldet òg komme fram i form av tekst.
  • Vi som publiserer på nettstaden får opplæring og rettleiing i korleis lage universelt utforma innhald.
  • Vi testar og kvalitetssikrar innhaldet jamleg, slik at brukaropplevinga blir best mogleg.

Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelighet!

Send oss ei melding her.

Tilgjengelegheitserklæring

Alle offentlige verksemder plikter å ha ei eiga tilgjengelegheitserklæring.

Les vår tilgjengelegheitserklæring her