Dette er Ålesund kulturskole

Ålesund er den største i fylket med nær 1 500 elevar, over 2 000 elevplassar og ca. 70 tilsette. I tillegg samarbeider vi med skolar, institusjonar og det frivillige kulturlivet, m.a. dei 22 skolekorpsa i kommunen, om instruktør-, musikar- og dirigenttenester.

Ålesund kulturskole har ei rekke opplæringstilbod innan teater, visuell kunst, dans og musikk, hovudsakleg for barn og unge frå 0-19 år. Kulturskolen har også tilbod om tilrettelagt undervisning (musikkterapi) og sjakk, og samarbeider både med skolar, institusjonar og det frivillige kulturlivet om instruktør-, dirigent- og musikartenester.

Fargespill Ålesund og Ålesund strykekvartett er også organisert innafor Ålesund kulturskole.

Mål og visjon

Alle elevar i Ålesund kulturskole skal oppleva gleda av å lykkast! Vår visjon er "Kulturskole for alle".

Kulturskolen skal gi elevar moglegheiter til å:

  •  Utvikle sine kunstnariske og kreative evner etter eigne føresetnader
  •  Få ein meningsfull og stimulerande fritidsaktivitet og eit godt grunnlag for eventuell seinare yrkesutdanning
  • Utvikle forståing og oppleving av kunst som allmenmenneskeleg uttrykksform
  • Utvikle evne til refleksjon og undring

Kulturskolane er eit lovpålagt skoleslag, heimla i Opplæringslova. Kulturskolane har òg ein nasjonal rammeplan kalt Mangfold og fordypning (2016).

Undervisningsstader

Kulturskolen har undervisning ved mange av skolane i kommunen, og alt i alt på vel 35 ulike lokasjonar kvar veke.

Kulturskulen har eigne lokale og følgjande baser:

  • Sandøyhagen (Sandøy)
  • Gomerhuset (Skodje)
  • Ørskog skule (Ørskog)
  • Parkgata 18 (teater, Ålesund)
  • Vågavegen 27 (dans, Ålesund)
  • Borgundvegen 351 (musikk, visuell kunst, Ålesund). 

I omtalen av dei ulike opplæringstilboda går det fram kvar undervisninga er.

Historikk - ein ny kulturskole frå 2020

Etter kommunesamanslåinga 1. januar 2020 vart dei fem kulturskolane i Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund slått saman til ein kulturskole, Ålesund kulturskole.

Her er et tilbakeblikk på dei gamle kulturskolane: