Aktuelt

  • Vil du bli elev i Ålesund kulturskole?

    Har du lyst til å spele eit instrument, synge, danse, teikne, vere med i teater, i kor og korps, møte nye vener - då er Ålesund kulturskole noko for deg! Vi har nokre ledige elevplassar og disiplinar der det er kort venteliste. Les meir detaljar nedanfor her. Link til søknadsskjema finn du her på heimesida vår.
  • Korleis gjere det amazing å vere ung på Skodje?

    Det er mange gode tilbod for ungdommar på Skodje. Det er likevel ikkje sjølvsagt at alle finn ein møteplass og eit miljø der dei trivst. Vi trur at ungdommar kan ha stor innverknad på dette sjølv, men at dei i mange tilfelle treng støtte frå vaksne. Vi som jobbar i Ålesund kommune med tilbod på Skodje vil gjerne møtast, på tvers av aldrar og bakgrunn, for å utforske kva vi kan få til saman.
  • Stortinget løyver 1/2 mill. kroner til Fargespill Ålesund!

    11. mai vart revidert statsbudsjett lagt fram, og her viste det seg at Fargespill Ålesund har fått en halv million kroner i 2023. Gjett om det ble stor jubel og glede da Ålesunds representant på Stortinget, Åse Kristin Ask Bakke, fortalte nyheten på fargespilløvinga denne torsdagen på Dragen.

Kalender

Ingen planlagte hendingar

Til toppen