Aktuelt

  • Vil du lære å spele sjakk?

    Ålesund kulturskole har tilbod om sjakkundervisning på kveldstid på Tennfjord skule onsdagar kl. 18.00 - 20.00.
  • Friplass - søknadsfrist 15. september

    Visste du at kulturskolen har ei friplassordning? Friplass blir tildelt etter søknad, og gjeld for eit skoleår om gangen. Du kan søkje om friplass ved Ålesund kulturskole når husholdninga si samla netto skattbare inntekt er inntil kr 424 600.
  • Tilrettelagt teatertilbod

    Vi startar opp eit nytt tilrettelagd teatertilbud som rettar seg mot ungdom med funksjonsnedsetting i alderen 13 - 20 år. Øvingane blir på Jugendteateret måndag kl. 17.00 - 18.30.
Til toppen