Aktuelt

  • Er mikrofonen min på?

    En gruppe konfirmanter inviterer inn til festaften. De er kledd i sin fineste stas og har dekket bordet så godt de kunne. Nå vil de vise hva de er gode for. Endelig skal de møte sitt publikum. Stykket er skrevet av kanadiske Jordan Tannahill og er en del av Den Unge Scenen (DUS) sitt tilbud til ungdom om å spille samtidsdramatikk som setter nærliggende utfordringer for ungdom på dagsordenen. Forestillingen er et samarbeid mellom Jugendteateret ved kulturskolen og Teatret Vårt.
  • Nye betalingssatsar fra 2024

    Kommunestyret har vedtatt nye betalingssatser fra 1. januar. Kontingenten for en ordinær elevplass er nå kr 1 930, mens kontingenten for gruppetilbud er kr 1 430. Det er fremdeles 20 % søskenmoderasjon (fra og med barn nr. 2) og friplassordning.
  • Skansen-koret, et nytt lavterskeltilbud

    Visste du at det finnes et eget kor i Ålesund for personer som lever med psykiske utfordringer? Koret er et lavterskeltilbud, og ledes av musikkterapeut Solveig Nedregård fra Ålesund kulturskole. Koret øver hver mandag i lokalene til Skansen aktivitet. Det er gratis å delta, man synger med den stemmen man har, og det er varm lunsj etter øvelsen.

Kalender

Ingen planlagte hendingar

Til toppen