Aktuelt

  • Velkomen til vår nye folkemusikklærar!

    Jan Beitohaugen Granli er nytilsett folkemusikklærar i Ålesund kulturskole etter Vidar Underseth. Jan starta i jobben 16. januar, og skal undervise på fele og hardingfele.
  • Ingen endringar i betalingssatsane i 2023!

    Trass stram økonomi har kommunestyret vedtatt å styrke kulturskolen sitt budsjett i 2023. Eit av dei viktigaste tiltaka er at betalingssatsane ikkje blir auka, dvs. dei blir behalde på 2022-nivå. Det blir innført to søknadsrunder for friplassar, 15. januar i tillegg til 15. september. Også ordninga med søskenmoderasjon blir vidareført.
  • Jubileumssesongen er i gang!

    I år feirar vi at det er 50 år sidan Ålesund kommunale musikkskole vart etablert. Frå å vere ein rein musikkskole i 1972 har det skjedd ei utvikling der vi i dag også har tilbod innafor dans, teater og visuell kunst. Under kulturskoleparaplyen finn vi også andre aktivitetar som Fargespill Ålesund, sjakk og Ålesund strykekvartett.
Til toppen