Aktuelt

  • Er du vår nye treblåslærar?

    Ålesund kulturskole søker treblåslærar som skal undervise primært på klarinett og saxofon. Stillinga er eit vikariat i (inntil) 80 % stilling skoleåret 2022/23, men kan bli gjort fast. Stillinga kan ev. bli utvida med t.d. dirigentteneste.
  • Tilrettelagt teatertilbod til hausten?

    Vi planlegg eit nytt tilrettelagd teatertilbud frå hausten av, eit tilbod som rettar seg mot ungdom med funksjonsnedsetting i alderen 13 - 20 år. Om vi får nok påmeldte, startar vi opp!
  • 1. juni er fristen

    dersom du ønsker å seie opp elevplassen din i kulturskolen, står på venteliste og ønsker å oppretthalde søknaden din eller har permisjon og ønsker å starte opp igjen til hausten.
Til toppen