Pris og betaling

Pris og betaling

Satsane for kommunale tenester blir fastsett av kommunestyret, og blir vanlegvis oppdatert pr. 1.1. kvart år. 

Satsar pr. 1.1.21:

Pris for Ålesund kulturskole
Teneste Pris per semester
Ordinær elevplass (dans, teater, musikk, visuell kunst) 1.750,-
Gruppeundervisning 1.300,-
Materiell (visuell kunst, instrumentleie) 410,-
Instruktør- og dirigentteneste, lag for barn og unge 50 % av kostpris
Instruktør- og dirigentteneste, lag for vaksne 80 % av kostpris
Danseundervisning - 1. time 1.750,-
Danseundervisning - 2. time 3.050,-
Danseundervisning - 3. time 4.090,-
Danseundervisning - 4. time 5.000,-
Danseundervisning - 5. time 5.780,-
Danseundervisning - 6. time 6.430,-
Danseundervisning - 7. time 6.950,-
Danseundervisning - 8. time 7.340,-
Danseundervisning - 9. time 7.730,-
Danseundervisning - 10. time 7.880,-
Danseundervisning - 1. time vaksne 3.015,-
Danseundervisning - 2. time vaksne 4.315,-
Danseundervisning - 3. time vaksne 5.355,-

 

Pris for dirigent-, instruktør- og musikartenester til lag og organisasjonar o.a. avtales pr. oppdrag.

Utleige av lokale: jf. betalingssatsane for utleige av skolelokale (klasserom/enkel gymnastikksal).

Rabattordningar

Søskenmoderasjon

Det blir gitt 20 % søskenmoderasjon slik: Den første elevplassen full pris, dei neste 20 % redusert kontingent.

Det blir gitt søskenmoderasjon for ein kontingent pr. elev. Føresetnaden for å moderasjon er at elevplassane er registrert på same betalar.

Friplassar

Kulturskolen har 15 friplassar. Ein kan søkje om friplass for eitt skoleår om gangen, avgrensa til ein elevplass pr. elev. Søknadsfristen er 15. september. 

Søk om friplass

Betaling

Faktura blir sendt ut to gongar i året, haust og vår.

Som regel må ein betale full kontingent etter oppseiingsfristen/ for påbegynt semester.

Manglande kontingentbetaling kan føre til at ein mister elevplassen.

Kulturskolen kan avlyse undervisning inntil tre gongar i løpet av eit skoleår. Må skolen avlyse fleire undervisningstimer, vil desse bli erstatta eller deler av kontingenten vil bli refundert.

Til toppen