Nye betalingssatsar fra 2024

Kommunestyret har vedtatt nye betalingssatser fra 1. januar. Kontingenten for en ordinær elevplass er nå kr 1 930, mens kontingenten for gruppetilbud er kr 1 430. Det er fremdeles 20 % søskenmoderasjon (fra og med barn nr. 2) og friplassordning.

Klikk her for å se fullstendig oversikt over betalingssatsene