Komposisjon

Komposisjon er eit nytt tilbod som blir starta opp hausten 2020. Her vil elevane lære seg grunnleggande ferdigheiter for å skrive eigen musikk.

Opplegg for tilbodet er ikkje endeleg fastsett. 

Til toppen