Piano - samspill

Tilbudet er et komplement til ordinær elevplass for å fordype seg i samspill innenfor samme instrumentgruppe, med fokus på samklang og instrumentets egenart.
Deltakerne blir gruppert etter nivå.
Opptaket skjer etter anbefaling fra spillelæreren og krever grunnleggende kunnskaper på instrumentet.