Orgel


Orgel er en fellesbetegnelse for flere musikkinstrumenter. 

I et pipeorgel, som gjerne blir kalt kirkeorgel, er lydkilden piper av tre eller metall. Det er nå blitt mer vanlig med digitale orgel, dvs. der lyddannelsen foregår elektronisk, ofte som en "sampling" av kjente orgler.

Orgelundervisning som vi tilbyr er primært for de som allerede har grunnleggende ferdigheter i pianospill. Opplæringen blir gitt på et digitalt kirkeorgel som har muligheter til å bruke samplinger av flere typer kirkeorgel og dermed mulighet for en god opplæring både i spill og bruk av ulike registrer (lydoppsett)  av orgel. Undervisningssted er Gomerhuset.

Lærarar