Gomerteateret

GomerteateretGomerteateret var eit nytt tilbodog starta opp hausten 2021. Målsettinga var å nå elevar primært frå dei gamle kommunane Ørskog, Skodje og Haram. 

Undervisninga foregår på Gomerhuset i Skodje. 

Undervisninga i teater bygger på ein grunnleggande «plattform»: det skal være ei faglig utvikling, der teateropplæringa utfyller dei grunnleggande elementa. Stikkord er: tryggheit, tore å bli sett og høyrt, samarbeid, fiksjonsbevisstheit, kreativitet, karakterjobbing, tekstarbeid og formidling.

Undervisninga foregår i grupper, og elevane er inndelt i ei barnegruppe og ei ungdomsgruppe.

 Lærar: Torun Utgård.   

Søk om plass