Frist for å søke om friplass

Ålesund kommunestyre har vedtatt ei ordning med friplassar i Ålesund kulturskole for familiar med låg inntekt. Friplass blir tildelt etter søknad, og gjeld for ein elevplass og eitt skoleår om gongen. Søknadsfrist er 15. september.

Dato
15. september 2022
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ålesund kulturskole

Du kan søke om friplass dersom familien sin samla inntekt er kr 415 800. Skatteoppgjeret for siste år må leggjast ved søknaden.

Søk om friplass

Arrangør

Ålesund kulturskole

Kontakt

kulturskolen@alesund.kommune.no
Til toppen