Frist for å søke om friplass

Ålesund kommunestyre har vedtatt ei ordning med friplassar i Ålesund kulturskole for familiar med låg inntekt. Friplass blir tildelt etter søknad, og gjeld for ein elevplass og eitt skoleår om gongen. Søknadsfrist er 15. september.

Du kan søke om friplass dersom familien sin samla inntekt er kr 415 800. Skatteoppgjeret for siste år må leggjast ved søknaden. Send søknad på e-post til Ålesund kulturskole eller elektronisk: link til skjemaet.

Dato
15. september 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ålesund kulturskole

Arrangør

Ålesund kulturskole

Kontakt

kulturskolen@alesund.kommune.no
Til toppen