Aktuelt

  • Jula nærmar seg!

    Tradisjonen tro set Jugendteateret opp Per Aspelin sin julemusikal Putti Plutti Pott på Parken kulturhus før jul. Det er berre ein av dei mange konsertane og arrangementa som kulturskolen byr på. Det blir små og store arrangement rundt omkring i heile Ålesund i adventstida.
  • Desember er høgsesong for arrangement!

    I desse dagar bugnar det med annonsar for konsertar og arrangement kvar einaste dag. Fram mot siste skoledag før jul, 21. desember, er det ei rekkje aktivitetar også for og med kulturskoleelevane våre. Følg med på Facebooksida vår for å finne meir informasjon om arrangementa. (Elevar og føresette får også informasjon på e-post.)
  • Jubileumssesongen er i gang!

    I år feirar vi at det er 50 år sidan Ålesund kommunale musikkskole vart etablert. Frå å vere ein rein musikkskole i 1972 har det skjedd ei utvikling der vi i dag også har tilbod innafor dans, teater og visuell kunst. Under kulturskoleparaplyen finn vi også andre aktivitetar som Fargespill Ålesund, sjakk og Ålesund strykekvartett.
Til toppen