Om nettstaden og personvern

Dette er nettsiden til Ålesund kulturskole, ein verksemd i Ålesund kommune.

Ingen av tenestene tilknyttet vår nettstad krev at man oppgir sensitiv informasjon, men enkelte tenester på nettstadden ber om navn, e-postadresse og andre opplysningar. Slike opplysningar blir kun brukt til det aktuelle formålet, og vil ikkje bli gitt vidare eller brukt i andre samanheng.

Merk for øvrig at all korrespondanse med kommunen som regel er offentleg. Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankra i Offentleglova.  Sjå også veiledar til offentleglova.

Informasjonskapsler (cookies)

Ålesund kommune nytter informasjonskapsler – såkalte «cookies» – der dette er formålstenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslene benyttes entydig for å tilpasse tjenestene slik at brukerne opplever en bedre brukeropplevelse, f.eks. ved at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden, slik som valgt språk eller båndbredde.

Webanalyse

Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvennleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei besøkande. For å analysere informasjonen, brukar vi verktøyet Monsido.

Monsido

Monsido er et kvalitetsverktøy som hjelper oss med å oppfylle lovkravene i EUs webdirektiv. Det gir oss tilbakemelding på brotne lenkjer, skrivefeil og brot på krava om universell utforming. 

Monsidos datavern automatiserer administrasjonen av dei personlege dataa til nettstaden, ved å skanne domene for å finne sensitiv informasjon og potensielle personvernrisiko. Nettstaden blir vurdert opp mot eksisterande personvern-standardar i EU.

Plattforma er designa og utvikla for å samle inn og behandle ikkje-konfidensielt eller ikkje-beskytta innhald på dei offentlege nettsidene til kundane. Bruken av Monsido-plattforma er underlagd generelle vilkår og føresegner, og er avgrensa til offentlege nettstader. Som ein generell regel kan Monsido-plattforma ikkje brukast til å søkje gjennom intranettet til kundane, innloggings-beskytta nettstader, det interne nettverket til kundane, iscenesetje nettstader, private databasar eller noka anna form for ikkje-offentlege nettstader.

Monsidos kundar beheld eigarskap og ansvar for alt innhald som blir publisert på nettsidene deira. Bruken av plattforma kan også omfatte behandling av personopplysningar som er tilgjengelege på nettstadene til kundane. Ingen informasjon blir sende eller lagra utanfor EU, då Monsido driftar i samsvar med den til kvar tid gjeldande versjonen av EUs personvernforordning  og dessutan lov om behandling av personopplysningar.

Monsidos tenester er vert for GCP Europe der vi også lagrar påloggingsinformasjonen til kundane, uavhengig av kvar dei er. Alle våre Europa-baserte kundars data blir lagra og blir behandla eksklusivt av serverar i Europa. Monsido har eit egetutviklet statistikk- og analyseverktøy som anonymiserer IP-adresser for å sikre samsvar med GDPR.

Sjå Ålesund kommunes personvernerklæring.

Ansvarleg redaktør

Ansvarleg redaktør for nettstaden er verksemdleiar Gro Dalen.