Komposisjon

Komposisjon er eit relativt nytt tilbod som vart starta opp hausten 2020. Her vil elevane lære seg grunnleggjande ferdigheiter for å skrive og arrangere eigen musikk. Opptaket føreset grunnleggjende kunnskapar i musikkteori, og skjer i dialog med spillelæraren.
Komposisjonstimane varer i ein time (60 min.) éin gong i veka.

Lærarar