Musikkteori

Ålesund kulturskole arrangerer kurs som er tidsavgrensa innan musikkteori. Kursa skal vere ei støtte for anna opplæring på t.d. eit instrument. Organiseringa er i grupper og vil ofte vere knytt opp til instrument eller til ein lærar.