Dans - Ørskog


Kulturskolen har eit dansetilbod på Ørskog skule. Undervisninga har fokus på å utvikle grunnleggande ferdigheiter innafor ulike stilartar, og opplegg og nivå er tilpassa dei ulike gruppene. Gruppene er samansett klassevis, med elevar frå 1. - 7. trinn. 

Lærarar