Dans - fordypningsprogram klassisk

Føresetnaden for å delta i fordjupningsprogrammet er at elevane allereie går på minst to klassisktimar i veka. Minstealderen er 11 år. Plassane blir tildelt etter audition og anbefaling fra læreren. Det er begrenset med plassar i fojupningsgruppen slik at elevane får tett oppfølging. 

Eit element i undervisninga er tåspiss. Forjupningsprogramma gir molegheit til å delta på RAD 'vocational' eksamen i klassisk, Intermediate Foundation, Intermediate og Advanced. Fordjupingsprogramma er for vidarekomne elevar, som ønsker å satse på dans. 

Etter kvart vil elevane trenge tåspissko. (Læraren vil gi beskjed om når det er aktuelt.) Tåspissko må være individuelt tilpassa fordi elevane har forskjellige behov når det gjelder fasong, støtte osv. Læraren vil rettleiie i kva merke og type sko som vil fungere best for den enkelte. Her kan det hende at ein må prøve eit par ulike typar for å finne den rette. (Det er dessverre ikkje alltid mogleg å kjøpe dei rette skoa lokalt, så av og til må tåspissko handlast på nett.) Tåspissko blir fort slitt, og de kan rekne med å måtte kjøpe 1-2 nye par i løpet av eit skoleår.

Lærarar