Dans-Jazz

Jazzdans har sitt utspring i den afrikanske dansen, som utvikla seg i USA, men er også influert av inntrykk frå andre kulturar og musikkstilar. Danseformen bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståing, og gjennom timane får elevane bygd ein allsidig teknikk der også rørsle, styrke og kondisjon blir vektlagt. Danseglede og energiutfalding står i sentrum. Timane inneheld ein blanding av oppvarming, øvingar som bygger styrke og teknikk og innøving av koreografier. Musikken brukt i jazzdans er veldig variert, ofte henta fra dagens hitlister.

Elevene er med på minst to forestillingar i løpet av skoleåret: den store haustforestillingen på Parken Kulturhus og ein mindre presentasjon i mai måned.

Lærarar