Althorn


Althorn er eit messingblåsarinstrument som er stemt i Ess og har tre ventiler. Althornet ser ut som ein liten tuba eller baryton og blir brukt i mange korps.

Lærarar