Eufonium (baryton, tenorhorn)


Eufonium/baryton/tenorhorn er ganske like instrument i messingfamilien. Alle er stemt i Bb og er i eit leie som ligg ein oktav djupare enn t.d. trompet/kornett. Instrumentet blir brukt i alle typar korps.

Lærarar