Fløyte


Fløyte er eit instrument i treblåsefamilien. Tonane vert danna ved at ein bles luft mot kant i munnstykket på instrumentet. Det finns mange ulike typar fløyter. I kulturskolen underviser vi "tverrfløyte."  Dei ulike tonane får ein ved å trykke ned forskjellig kombinasjon av klaffar, og ved å endre måten ein bles på. 

Tverrfløyte er eit viktig instrument innan janitsjarkorps og symfoniorkester, men er også mykje brukt som soloinstrument og innanfor folk-, pop- og rockmusikk.

Lærarar