Korpsinstrument - generelt

Har du lyst å spele i korps?

Då merker du av på det korpset som er aktuelt for deg. Korpset vil ta kontakt med deg for å finne ut litt meir om kva for instrument som passar deg, og som korpset har bruk for. (Du må gjerne skrive litt der det står "kommentar.")