Saksofon


Saksofon (sax) er et treblåsarinstrument sjølv om det oftast er laga av messing. Det er eit treblåsarinstrument fordi det som klarinetten har eit enkelt røyrblad (også kalla "røyr" eller "flis") for å produsere lyd. Instrumentet blir ofte nytta innan populærmusikk, storband, blues, korps og jazz. Det finnes ulike typar saksofonar. Dei mest vanlege er sopran-, alt-, tenor- og barytonsaksofon. Dette ser ein lettast igjen på storleiken til instrumentet.

Lærarar