Trombone


Trombone er eit messingblåsarinstrument. Den har eit toneleie lågare enn ein trompet, men høgare enn ein tuba. De fleste messinginstrument har ventilar som gjer at røyrlengda blir lenger og tonane kan endrast. Ei vanlig trombone har derimot ein "slide" og når den trekkast ut blir tonehøgda lågare. Trombone blir nytta i janitsjarkorps, brassband, storband og symfoniorkester og i mindre ensemble som t.d. innan jazz.

Lærarar