Klarinettensemble

Tilbudet er et komplement til ordinær elevplass for å fordype seg i samspill innenfor samme instrumentgruppe, med fokus på samklang og instrumentets egenart.
Gruppene består av minst 4 deltakere, gruppert etter nivå.
Opptaket skjer etter anbefaling fra spillelæreren og krever grunnleggende kunnskaper på instrumentet.

Lærarar