Band

Band er eit samspeltilbod til gitar-, bass- og slagverkelevar, ev. også songarar og andre isntrumentalistar. Vanlegvis er dette eit tilbod i tillegg til ordinær, individuell undervisning i kulturskolen. Deltaking fordrar grunnleggjande forkunnskaper på instrumentet.

Lærarar