Slagverk og trommesett


Et slagverkinstrument er en betegnelse for et musikkinstrument hvor lyden blir produsert ved at noe (f.eks. trommestikker, visper eller køller) slås mot en del av instrumentet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter. 

Blant rytmiske slagverkinstrumenter finnes bl.a. ulike trommer og cymbaler, mens melodiske slagverkinstrumenter er bl.a. xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, rørklokker og pauker.

Slagverk kalles også perkusjon (fra engelsk: percussion).

Slagverkinstrumentene brukes i all musikk, både solo og ensemble, i symfoniorkester, korps, pop/rock, R&B osv. Spesielt afrikansk, latin-amerikansk, calypso og reggaemusikk bruker mye perkusjon.

Lærarar