Litt om musikktilboda våre

Kulturskolen tilbyr undervisning - individuelt og i gruppe, innafor ei rekke fag: messing- og treblås, gitar/bass/slagverk, piano/tangent, song/vokal, stryk og musikkterapi.

Kulturskolen samarbeider med dei 21 skolekorpsa i kommunen om aspirantopplæring og/eller instruktør-/dirigenttenester.

Kulturskolen har også tilbud til og samarbeider med skolar og barnehagar, institusjoner og frivillige organisasjoner om alt fra musikkstund, musikkterapi til instruktør- og musikertenester.

Mykje av musikkundervisninga foregår desentralisert, dvs. med undervisning ute på mange av skolane rundt omkring i kommunen. Vi har også nokre hovudbasar, på Gomerhuset, Sandøyhagen, Ørskog skule og på kulturskolen i Larsgårdsvegen 6.