Musikkterapi: Instrumentopplæring

Tilpasset instrumentopplæring er et tilbud for elever som av ulike grunner har behov for tilrettelegging av undervisningen. For å muliggjøre læring vil arbeidstempo, repertoar og undervisningsmetoder bli tilpasset den enkeltes behov. Notemateriale og instrumenter kan også tilpasses, for eksempel med fargekoder og digitale verktøy.

I tillegg til å lære å spille et instrument fokuseres det på eleven sin personlige utvikling, med mestring, regulering og identitet som aktuelle målområder.

I utgangspunktet får elevene undervisning på ønsket instrument. Undervisningen kan foregå med musikkterapeut, eller som tilpasset opplæring hos en av de andre lærerne på kulturskolen.

Lærarar