Orgel - kortkurs

Orgel - kortkurs, er eit innføringskurs i orgel.

Det vert nytta eit digitalt system der manualer og pedaler kopla til ein PC med tilhøyrande programvare. I kurset vil 2-3 elevar møtast ein gong i veka i 6 veker for å lære om orgelet, om programmering av ulike registre, oppsett av orgel med lydsystemer - og sjølvsagt spele på instrumentet! Eit kortkurs kan vidareførast til eit påfølgande kurs der ein går lenger inn i systema. (Alternativt kan ein velje orgel som individuelt fag.)

For å få utbytte av kurset bør ein ha grunnleggande ferdigheitar innan pianospel.

Undervisninga går føre seg på Gomerhuset, Skodje.

Lærarar