Trekkspel


Trekkspel er eit gamalt instrument med røtter både frå Italia og Russland. Instrumentet finnes i et utall varianter, med knapper, tangenter, melodibass og standardbass. Eiakkordeon er eit trekkspel med to identiske manualer for venstre og høyre hånd; med melodibass i stedet for standbass. Trekkspel og akkordeon brukast i ei rekkje forskjellige musikksjangre, også i klassisk musikk.