Bratsj


Bratsj er et strykeinstrument i fiolinfamilien. Strengane på ein bratsj er stemt i c, g, d1 og a1, og bratsjens klang er djupare enn fiolinen. I tillegg til å vere eit viktig instrument i symfoniorkesteret, er det også eit vanleg instrument i ungarsk og rumensk folkemusikk. 

Lærarar