Fiolin


Fiolin eller fele er et strykeinstrument med fire strenger, som vanligvis er stemt i g (lavest), d1, a1 og e2 (høyest). Fiolinen er kjent som sopranen blant strykeinstrumentene fordi den er det minste og lyseste av dem. En fiolinist holder som regel instrumentet vannrett utover fra halsgropen. Den venstre hånden holder strengene nede for å få ulike toner, mens høyre hånd brukes til å holde/føre buen.

Fiolinen er et fleksibelt instrument som kan brukes til mange musikkstiler, som soloinstrument, i grupper eller i større orkester. Fiolinen er et viktig instrument bl.a. i strykekvartett og symfoniorkester.

Lærarar