Song

I sangtimene jobber man bl.a. med kroppsholdning, pust og diksjon. Man trener opp stemmen til å beherske ulike genre innen rytmisk og klassisk musikk.

Sang er et auditivt instrument, og derfor jobber man mye med gehør trening - dvs. å synge etter øret. Man øver også på å synge etter notebilde.

Lærarar