Musikal

Musikal er ei kunstform som kombinerer song, dans og teater. I tillegg til fast undervisning kvar veke må deltakarane også vere med på nokre øvingar lagt til helg.

Alle elevar som søker plass i musikalgruppa må gjennomføre ei opptaksprøve. 

På denne opptaksprøva skal du danse etter ein gitt koreografi, framføre ein sjølvvalt song utan akkompagnement og gjere ei lita dramaoppgåve knytt til songen. Oppgåva får du på staden.

Lærarar