Form & Farge - Ørskog


"Form & Farge" er eit tilbod i formingsfag. Undervisninga går føre seg i grupper, og undervisningsstaden er Ørskog skule.
Tilbodet er retta mot elevar på 3. - 4. trinn og fast undervisningstid er umiddelbart etter siste skuletime.

Lærarar