Litt om tilboda våre i visuell kunst

Kulturskolen har i dag tilbod i visuell kunst to stadar i kommunen, på Ørskog skule og i kulturskolen sine lokale i Larsgårdsvegen 6, Nørvasund. Det er undervisning ein dag i veka, og elevane får undervisning i grupper (inndelt etter alder).

Frå hausten 2023 har vi også eit tilbod om fordjuping innafor kunst. Dette er eit regionalt tilbod på Sunnmøre med tre samlingar i løpet av skoleåret 2023/24. Samlingane vil vere i Ålesund og Ulstein. Les meir på fordjuping.no